طریقه استفاده از بخش مدیریت ایمیل

ایمیل

 

برای استفاده از بخش مدیریت ایمیل که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، بعد از ورود به صورت زیر عمل کنید.

اگر برای مثال، نام کاربری شما abcdefg می باشد، شما بعد از ورود به بخش مدیریت ایمیل ، در قسمت یوزرنیم abcdefg@safs.ir ، و در قسمت پسورد، همان پسوردی که برای ورود به سایت استفاده می کنید، وارد کنید. در این قسمت شما می توانید پیام های مدیر صندوق که در پاسخ پیام شما ارسال می کند، مشاهده کنید. همچنین پیام هایی که مدیر صندوق بصورت شخصی برای شما ارسال می کند، در این قسمت قابل مشاهده است. قابل ذکر است اگر موقع ارسال پیام به مدیر سایت ، از ایمیل شخصی استفاده کرده باشید، پیام مدیر صندوق به همان ایمیل ارسال می شود.

با تشکر

پاسخ دهید