ماه رمضان مبارک

رمضان

ماه مبارک رمضان
برای آن است که
یک ماه مرخصی از
زمین برای سفر به ملکوت بگیریم . . .
لحظه دیدار نزدیک است

ماه مهمانی خــــــدا مبارک باد

شما مي توانيد پست هاي ديگر را مشاهده کنيد ...

پاسخ دهید