صندوق اندوخته فامیلی صاحب الزمان (عج)

عید-فاطمیه-10

آغاز سال ۱۳۹۴

السلام علیک یا فاطمة الزهراء “بهار” 
بستر مهر است و دفتر معرفت؛ 
قصه هستی است ، 
حکایت دلبستگی ها و فراموشی خستگی ها… بهاران با...